Termowizja

  • kontrola urządzeń elektrycznych (diagnostyka techniczna na podstawie analizy temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak: transformatory, silniki, trasy kablowe, rozdzielnice, bezpieczniki, złącza)
  • kontrola linii produkcyjnych (nadzór pracy urządzeń i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, walów, sprzęgieł, pasów napędowych, łańcuchów, linii transportowych itp.)
  • wykrywanie zawilgoceń
  • lokalizacja błędów i nieszczelności w izolacji cieplnej budynków
  • lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności na instalacjach grzewczych
  • ekspertyza funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych

Termowizja obejmuje wykonanie zdjęć badanych obiektów w paśmie widzialnym, pomiary termograficzne (w tym rejestrację termografów) oraz interpretację i zalecenia pokontrolne bądź wykonanie sprawozdania lub raportu.

Powrót do oferty

Strony WWW Kraków artprojekt.pl