Sprzęt laboratoryjny

Siglent SDS 1152CML

Oscyloskop Siglent SDS 1152CML 150MHz 1GSa/s

Siglent SDG1025

Generator funkcyjno-arbitralny Siglent SDG1025 25MHz 125 MSa/S

Siglent SPD3303D

Zasilacz laboratoryjny programowalny Siglent SPD3303D

Sprzęt pomiarowy

Milwaukee M12 TI-21C

Milwaukee M12 TI-21C Profesjonalna kamera termowizyjna do zastosowań przemysłowych o poszerzonym zakresie temperatur -10°C do 350°C i dokładności 2% z wbudowaną kamerą wizualną i doświetlaczem LED.

Sonel MRU-21

Sonel MRU-21 Pozwala na wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych metodą 3p, pomiary przy rezystancji sond pomocniczych do max. 50 kΩ, rezystancji 2p, ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 61557 - 4)-prądem 200 mA z funkcją auto zerowania.

Mastech MS5908

Mastech MS5908 Miernik służący do testu niezawodności działania wyłączników RCD oraz GFCI i czasu wyłączenia. Pomiar TRMS AC i częstotliwości. Sztuczne obciążenie 8A, 10A, 15A. Pomiar spadku napięcia w obwodzie obciążanym. Identyfikacja podłączenia przewodów gniazda wtykowego.

Sonel MRP-201

SONEL MRP-201 specjalistyczny przyrząd do pomiarów wszystkich rodzajów wyłączników różnicowoprądowych (typu AC, A oraz B). Pozwala na sprawdzenie prądu różnicowego i czasu zadziałania w zależności od prądu różnicowego oraz na pomiar napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Może wykonywać pomiary seriami w trybie automatycznym.

Sonel MZC-200

SONEL MZC-200 miernik rezystancji pętli zwarcia w obwodach napięcia fazowego i międzyfazowego, automatycznie wylicza prąd zwarciowy. Nadaje się do pomiarów w sieciach odbiorczych gdzie składowa reaktancyjna impedancji pętli zwarciowej jest pomijalnie mała i wartości składowej rezystancyjnej pokrywają się z wartościami impedancji. Może być używany do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.

Standard ST-5500

STANDARD ST-5500 mierzy rezystancję izolacji przy napięciach probierczych 250, 500 i 1000V. Dla najwyższego napięcia maksymalna wartość mierzonej rezystancji wynosi 2GΩ. Miernik umożliwia też przeprowadzenie testu ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA.

UNI-T UT203

UNI-T UT203 multimetr cęgowy umożliwiający pomiar natężenia prądu przemiennego oraz stałego do 400A bez potrzeby przerywania obwodu. Do ciekawszych funkcji należą pomiar współczynnika wypełnienia sygnału oraz częstotliwości.

UNI-T UT 71A

UNI-T UT 71A to profesjonalny multimetr cyfrowy o dokładności przyrządów laboratoryjnych. Oprócz pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych umożliwia również pomiar względny, realizuje pomiar True RMS oraz AC+DC. Mierzy pobór mocy czynnej ze wskazaniem cos φ. Oprogramowanie pozwala zapisywać i przechowywać dane pomiarowe.

Tektronix THS-720P

TEKTRONIX THS-720P oscyloskop przenośny o paśmie 2x100MHz z próbkowaniem 0,5GS/s na kanał posiadający separację galwaniczną wejść co pozwala na wykonywanie pomiarów różnicowych, automatyczny pomiary mocy (True Power).

Generator TN180

TN180 generator tonu i traser kabli. Służy do identyfikowania oraz odnajdywania przewodów. Dzięki możliwości symulacji pracy aparatu telefonicznego umożliwia sprawdzenie linii telefonicznej.

Tester kolejności faz 887

Phase Sequence Indicator 887 tester kolejności faz z wyświetlaczem LCD wskazującym kierunek wirowania. Zasilany z obwodu badanego.

Strony WWW Kraków artprojekt.pl