Porady

Wszyscy na co dzień korzystamy z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Jednak nie wszystkie instalacje są bezpieczne. Stare instalacje elektryczne posiadają wiele wad zagrażających bezpieczeństwu a należą do nich:

  • zły stan izolacji przewodów jak również połączeń w puszkach łączeniowych,
  • uziemienia miejscowe przyłączone do rur wodociągowych, centralnego ogrzewania,
  • gniazda wtykowe bez styku ochronnego, niepodłączone zerowanie,
  • gniazda o źle dobranym stopniu ochronności (szczególnie w łazienkach),
  • mała ilość gniazd wtykowych co wymusza stosowanie rozdzielaczy,
  • zbyt mały przekrój przewodów niedostosowany do obecnych obciążeń,
  • możliwość przeciążenia przewodów co prowadzi do ich nagrzewania i pogorszenia stanu izolacji, w skrajnych przypadkach do pożaru,
  • niewyłączenie zasilania w przypadku prądów upływowych mniejszych od wartości znamionowej bezpiecznika (dla przykładu: w starych instalacjach w obwodach gniazdowych zazwyczaj stosowane są bezpieczniki topikowe lub automatyczne o wartości 10-16A, dla nowej instalacji wykonanej z użyciem wyłącznika różnicowoprądowego wyłączenie nastąpi już przy prądzie upływu rzędu 0,03A),
  • bezpieczniki topikowe zainstalowane na przewodzie PEN co może prowadzić do niewyłączenia zasilania w przypadku awarii.

Według współczesnych standardów instalacje wykonywane są jako 3 (dla jednofazowej) lub 5 (dla trójfazowej) przewodowe. Zalecane jest instalowanie wyłączników nadmiarowo prądowych indywidualnie dla każdego obwodu. Dla pomieszczeń o zwiększonym ryzyku porażenia prądem (np. łazienka) stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.

W razie wątpliwości co do stanu i bezpieczeństwa instalacji najlepiej wezwać wykwalifikowanego elektryka.

Strony WWW Kraków artprojekt.pl