Kwalifikacje

Posiadamy uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe bez ograniczeń napięciowych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno pomiarowym

dla

 • urządzeń,
 • instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,
 • sterowania i zabezpieczeń

oraz w zakresie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.

Strony WWW Kraków artprojekt.pl